تجهیزات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی

تجهیزات مورد تایید سازمان آتش نشانی
تجهیزات مورد تایید سازمان آتش نشانی

با توجه به اهمیت تجهیزات اطفای حریق،سازمان آتش نشانی اقدام به انتشار  لیستی نموده است که به کارفرمایان محترم توضیه میشود جهت ارتقای ایمنی اماکن خود از این لیست جهت تهیه تجهیزات اطفای حریق خود استفاده نمایند

لازم به ذکر است با توجه به محدودیت هایی که سازمان آتش نشانی در جهت بهبود وضعیت ایمنی اماکن نموده است،کارفرماییان محتر جهت جلوگیری از هر گونه مشکل در جهت دریافت اصالت کالای خود را باید از  لیست تجهیزات ذیل انتخاب و خریداری نمایند و در ازای خرید این تجهیزات اقدام به دریافت برگه اصالت کالا نمایند.

مراحل اخذ برگه اصالت کالا:

  • دانلود فرم اصالت کالا
  • امضای قسمت مربوط به صاحب ملک/کارفرما
  • امضای مشاور مورد تایید
  • امضای صاحب امتیاز و شرکت مورد صلاحیت تامین کننده جنس مورد نظر

همچنین شایان ذکر است که هر جنس برگه اصالت کالای منحصر به خود را دارد
لینک دانلود تجهیزات اطفای حریق مورد تایید سازمان آتش نشانی: