نحوه عملکرد سیستم اطفای حریق اتوماتیک آیروسل Aerosol

سیستم اطفای حریق اتوماتیک آیروسل (Aerosol) چیست؟

سیستم اطفای حریق اتوماتیک آیروسل (Aersol)  سیستم مهار کننده آتش بر پایه پودر (ذرات جامد) و گاز(آیروسل)می باشد.

اطفای حریق اتوماتیک آیروسل جامدی غیرسمی بوده و تا زمانی که به صورت الکتریکی و یا واکنش گرما زا فعال نشده است پایدار می ماند

و در صورت فعال شدن ترکیبی از پودر و گاز (آیروسل) با خاصیت خاموش کنندگی تولید می نماید.

در مقایسه با اطفا حریق گازی(که تنها منتشر کننده گاز می باشند) و عوامل اطفا حریق

شیمیایی خشک (ذرات پودر مانند با سایز 25-150 میکرومتر)آیروسل ذرات جامد کوچکتر از 10 میکرومتر در قطر را منتشر می کنند ،

که باعث ماندگاری بیشتر مواد در محل حریق می شود.

بر خلاف مواد خشک شیمیایی که باید به طور مستقیم بر روی شعله نشانه گیری شوند آیروسلعامل شناور بسیار موثری فارغ از مکان و ارتفاع آتش می باشد.
عملکرد سیستم اطفا حریق آیروسل برای مهار و اطفا حریق چگونه است؟
عملکرد مهار آتش توسط آیروسل بستگی به چگالی ذرات آیروسل در مجاورت شعله دارد.

هر چه سریعتر اطراف شعله با آیروسل پوشانده شود عوامل مهار کننده موثرتری در پایان دادن به احتراق وجود خواهند داشت.

 • "<yoastmark
 • آیروسل ازچهار روش برای مهار حریق استفاده می کند :

  • کم کردن و یا ایزوله کردن سوخت
  • کم کردن حرارت
  • کم کردن و یا ایزوله کردن اکسیژن
  • مهار واکنش زنجیره ای اجزا آتش زا

زمانیکه ذرات آیروسل با شعله برخورد می کنند ،ذرات جامد آیروسل حرارت شعله را جذب ، تبدیل به قسمت های کوچکتر و حجم بزرگی از رادیکا ل های پتاسیم(+K) را آزاد می کند. رادیکال های پتاسیم با هیدروکسید (OH+)، هیدروژن (H+) و اکسیژن (O+) ترکیب می شوند که باعث ماندگاری جریان اطفا حریق می شود و تولید بی خطرمولکول هایی مانند هیدروکسید پتاسیم (KOH) و آب (H2O) میکنند.
میزان خطر گاز اطفا آیروسل برای محیط زیست

سیستم اطفای حریق آیروسل متراکم مانند سیستم  اطفای حریق گازی از چهار روش برای خاموش کردن آتش استفاده می کنند . آن ها روی چهار مولفه ی چهار ضلعی آتش کار می کنند ، مولفه های مختلفی که با هم جمع می شوند تا واکنش شیمیایی متضمن هر آتشی را ایجاد کنند . این چهار توانایی خاموش کننده ی اتش عبارت اند از :

 • 1-کاهش یا جداسازی سوخت
 • 2- کاهش گرما
 • 3-کاهش یا جداسازی اکسیژن
 • 4- جلوگیری از زنجیره ی واکنش مولفه های فوق

سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا سیستم اطفا آیروسل را جایگزین بسار مناسبی برای گاز هالون اعلام کرده است همچنین ازعوامل خطر زا برای لایه ازون محسوب نمی شود بر خلاف بسیاری ازعوامل هالو کربن ها ، در نتیجه منع مصرف در آینده را نیز ندارد.

"<yoastmark

 

موثرترین سیستم های اطفای حریق باتوجه به وزن سیلندر های آیروسل
 • موثرترین در انواع رده بندی حریق های کلاس A,B,C
 • ته نشین ناچیز در اثر تخلیه ماده اطفایی
 • بدون نیاز به لوله کشی ومخازن تحت فشار
 • غیر سمی و دوست دار محیط زیست و جایگزن مناسب گاز هالون 1301
 • هزینه بسیار پایین جهت تعمیرات و نگهداری
 • کم وزن و کم حجم قابل جابجایی
موارد استفاده :
 • اتاق های کنترل و IT
 • کارخانه جات
 • مصارف دریایی کشتیرانی
 • کابین های مخابرات
 • دفاتر پستی
 • مخازن سوختی
 • انبار های اسناد و مدارک
 • کتابخانه ها

 

اطفای حریق اتوماتیک آیروسل
اطفای حریق اتوماتیک آیروسل